تبلیغات
کانون فرهنگی وهنری مسجدقائم آل محمد(عج) - ولادت امام باقر(ع)
جدیدترین مطالب

ولادت امام باقر(ع)
قطب راوندی از ابوبصیر نقل می‌کند با امام باقر ـ علیه‌السّلام ـ وارد مسجد شدیم

حضرت به من (ابوبصیر) فرمود: از مردم بپرس که آیا ابوجعفر را می‌بینید از هر کس

پرسیدم گفت نه! تا آنکه ابوهارون مکفوف (نابینا) داخل شد حضرت فرمود از او بپرس،

پرسیدم گفت: آیا آن حضرت نیست که ایستاده: گفتم از کجا فهمیدی پاسخ داد

چگونه نبینم در حالیکه آن حضرت نوری است درخشنده. (شیخ عباس قمی، منتهی الآمال)

1- چه بسا شخص حریص بر امری از امور دنیا ، که بدان دست یافته و باعث نافرجامی

و بدبختی او گردیده است ، و چه بسا کسی که برای امری از امور آخرت کراهت داشته

و بدان رسیده ، ولی به وسیله آن سعادتمند گردیده است .

بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (166)


2- تو را به پنج چیز سفارش می کنم : اگر مورد ستم واقع شدی ستم مکن ،

اگر به تو خیانت کردند خیانت مکن ، اگر تکذیبت کردند خشمگین مشو ،

اگر مدحت کنند شاد مشو ، و اگر نکوهشت کنند ، بیتابی مکن .

بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (167)


3- سخن نیک را از هر کسی ، هر چند به آن عمل نکند ، فرا گیرید .

بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (170)


4- چیزی با چیزی نیامیخته است که بهتر از حلم با علم باشد .

 بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص(172)


5- نهایت کمال ، فهم در دین و صبر بر مصیبت ، و اندازه گیری در خرج زندگانی است .

بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص(172)


6- سه چیز از خصلتهای نیک دنیا و آخرت است : از کسی که به تو ستم کرده است گذشت کنی ، به کسی که از تو بریده است بپیوندی ، و هنگامی که با تو به ندانی رفتار شود ، بردباری کنی .
بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (173)

7- خداوند دوست ندارد که مردم در خواهش از یکدیگر اصرار ورزند ،

ولی اصرار در خواهش از خودش را دوست دارد .

بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (173)


8- دانشمندی که از علمش سود برند ، از هفتاد هزار عابد بهتر است .

بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (173)


9- هیچ بنده ای عالم نیست ، مگر اینکه نسبت به بالا دست خود ،

حسادت نورزد ، و زیردست خود را خوار نشمارد .

بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (173)10- هر که خوش نیت باشد ، روزی اش افزایش می یابد .

 بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (175)


11- هر کس با خانواده اش خوشرفتار باشد ، بر عمرش افزوده می گردد .

بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (175)


12- از سستی و بی قراری بپرهیز ، که این دو ، کلید هر بدی می باشند ،

کسی که سستی کند ، حقی را ادا نکند ، و کسی که بی قرار شود ، بر حق صبر نکند .

بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (175)


13- پیوند با خویشان ، عملها را پاکیزه می نماید ، اموال را افزایش می دهد ،

بلا را دور می کند ، حسا آخرت را آسان می نماید ، و مرگ را به تاخیر می اندازد .

بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 71، ص (111)


14- بهترین چیزی را که دوست دارید درباره شما بگویند ، درباره مردم بگویید .

بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 65، ص (152)


15- خداوند بنده مؤمنش را با بلا مورد لطف قرار می دهد ، چنانکه سفر کرده ای

برای خانواده خود هدیه می فرستد ، و او را از دنیا پرهیز می دهد ، چنانکه طبیب مریض را پرهیز می دهد .

بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (180)


16- بر شما باد به پرهیزکاری و کوشش و راستگویی ، و پرداخت امانت به

کسی که شما را بر آن امین دانسته است ، چه آن شخص ، نیک باشد یا بد .

بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (179)


17- غیبت آن است که درباره برادرت چیزی را بگویی که خداوند بر او پوشیده و

مستور داشته است . و بهتان آن است که عیبی را که در برادرت نیست ، به او ببندی .

بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (178)


18- خداوند ، دشنام گوی بی آبرو را دشمن دارد .

بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (176)


19- تواضع ، راضی بودن به نشستن در جایی است که کمتر از شانش باشد ،

و اینکه به هر کس رسیدی سلام کنی ، و جدال را هر چند حق با تو باشد ، ترک کنی .

بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (176)


20- برترین عبادت ، پاکی شکم و پاکدامنی است .

بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (176)


21- خداوند در روز قیامت در حساب بندگانش ، به اندازه عقلی که در دنیا به آنها

داده است ، دقت و باریک بینی می کند .

بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 7 ، ص (267)


22- آن که از شما به دیگری علم بیاموزد ، پاداش او ( نزد خدای تعالی ) به

مقدار پاداش دانشجوست ، و از او هم بیشتر می باشد .

کافی ، ج 1 ، ص (35)


23- هر که علم و دانش را جوید برای آنکه به علما فخر فروشی کند ،

یا با نابخردان بستیزد ، و یا مردم را متوجه خود نماید ، باید آتش را جای نشستن خود گیرد .

بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، 2 ، ص (38)


24- خداوند عزوجل کسی را که در میان جمع ، بدون ناسزاگویی شوخی کند ، دوست دارد .

کافی ، ج 2 ، ص (663)


25- سه خصلت است که دارنده اش نمی میرد تا عاقبت شوم آن را ببیند :

ستمکاری ، ازخویشان بریدن ، و قسم دروغ که نبرد با خداست .

کافی ، ج 75، ص (174)


26- به خدا سوگند هیچ بنده ای در دعا ، پافشاری و اصرار به درگاه خدای عزوجل نکند ،

جز اینکه حاجتش را بر آورد .

کافی ، ج 2 ، ص (475)


27- خداوند عزوجل از میان بندگان مؤمنش آن بنده ای را دوست دارد که بسیار دعا کند ،

پس بر شما باد دعا در هنگام سحر تا طلوع آفتاب ، زیرا آن ، ساعتی است که

درهای آسمان در آن هنگام باز گردد و روزیها در آن تقسیم گردد و حاجتهای بزرگ بر آورده شود .

کافی ، ج 2 ، ص (478)


28- دعای انسان پشت سر برادر دینی اش ، نزدیکترین و سریعترین دعا به اجابت است .

کافی ، ج 2 ، ص (507)


29- هر چشمی روز قیامت گریان است ، جز سه چشم : چشمی که در راه خدا شب

را بیدار باشد ، چشمی که از ترس خدا گریان شود ،

و چشمی که از محرمات الهی و گناهان بسته شود .

کافی ، ج 2 ، ص (80)


30- شخص حریص به دنیا مانند کرم ابریشم است که هر چه بیشتر ابریشم به

دور خود می تند ، راه بیرون شدنش را دورتر و مشکل تر می کند ، تا اینکه از غم و اندوه بمیرد .

کافی ، ج 2 ، ص (316)


31- چه بسیار خوب است نیکی ها پس از بدی ها ، و چه بسیار بد است بدی ها پس از نیکی ها .

کافی ، ج 2 ، ص (458)


32- چون مؤمن با مؤمنی دست دهد ، پاک و بی گناه از یکدیگر جدا می شوند .

بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 73، ص (20)


33- از دشمنی بپرهیزید ، زیرا فکر را مشغول کرده و مایه نفاق می گردد .

 بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 2 ، ص (301)


34- هیچ قطره ای نزد خداوند ، محبوبتر از قطره اشکی که در تاریکی شب از

ترس خدا و برای او ریخته شود ، نیست .

کافی ، ج 2 ، ص (482)

35- هر که بر خدا توکل کند ، مغلوب نمی شود ، و هر که از گناه به خدا پناه برد ، شکست نمی خورد .

بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 68، ص (151)


36- افزایش نعمت از جانب خداوند قطع نمی شود ، مگر اینکه شکر از جانب بندگان قطع گردد .

بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 68، ص (54)


37- خداوند دنیا را به دوست و دشمن خود می دهد ، اما دینش را فقط به دوست خود می بخشد .

 بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 2 ، ص (215)


38- مؤمن برادر مؤمن است ، او را دشنام نمی دهد ، از او دریغ نمی کند ، و به او گمان بد نمی برد .

بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (176)


39- هیچ کس از گناهان سالم نمی ماند ، مگر اینکه زبانش را نگه دارد .

بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (178)


40- سه چیز پشت انسان را می شکند : مردی که عمل خویش را زیاد شمارد ،

گناهانش را فراموش کند ، و به رای خویش ، خوشنود باشد .

بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 69، ص (314)
بارها گفت محمد که علی جان من است ، هم به جان علی و جان محمد صلوات


salavatموضوع: مذهبی و فرهنگی (متن عکس کلیپ)،
برچسب ها: ولادت، امام محمد باقر(ع)، ماه رجب، مسجد قائم آل محمد عجل الله فرجه، پایگاه شهید کاکرودی،
[ یکشنبه 30 فروردین 1394 ] [ 10:01 ب.ظ ] [ کانون فرهنگی و هنری مسجد قائم آل محمد (عج) رابط خواهران ]